MỞ CÔNG TY ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI ĐỨC

MỞ CÔNG TY ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI TẠI ĐỨC

29 Tháng 06 năm 2022

1. Người đại diện là cá nhân (Repräsentanz): là một người đang có giấy phép cư trú hợp pháp trên nước Đức. Sẽ đại diện cho công ty tại...